آموزش پتینه پلی استر

بدون امتیاز 0 رای
39,000 تومان

عموم مردم علی الخصوص درجامعه سنتی و به ظاهرمذهبی ما دارای یک سری روابط غلط و آموزه های دینی – ذهنی اشتباه هستند. پایه های تفکر بیشترجامعه، ساخته – پرداخته ی ذهن عرفی خودشان است؛به مشکلاتی خودساخته گرفتارند:ودرعوض ازاصول آیینی واقعی،متد علمی وروانشناسی صحیح به دورند.

2
39,000 تومان

دوره غیر حضوری پرنسس (کوچ چیدمان منزل)

بدون امتیاز 0 رای
1,280,000 تومان

عموم مردم علی الخصوص درجامعه سنتی و به ظاهرمذهبی ما دارای یک سری روابط غلط و آموزه های دینی – ذهنی اشتباه هستند. پایه های تفکر بیشترجامعه، ساخته – پرداخته ی ذهن عرفی خودشان است؛به مشکلاتی خودساخته گرفتارند:ودرعوض ازاصول آیینی واقعی،متد علمی وروانشناسی صحیح به دورند.

0
1,280,000 تومان