موسسه پاویلون

زندگی بازتابی از:مجموعه ی باورها،احساسات وعملکردهای خود انسان است،یعنی هرآنچه درزندگی برداشت میکنیم به سه جنبه شخصیتی ما (ذهن،روح،جسم)وابسته است.خودسازی انسان دراین سه حوزه باعث رشد درمسیرتکاملی میشود.وبانوان به عنوان موتور محرکه وموثرترین عضوخانواده بیشترازسایرین به چنان غنی سازیی نیازمندند.ما درصددیم درموسسه پاویلون با آماده کردن اطلاعات اولیه و مهارتهای لازم برای طی کردن مسیر پرچالش فوق دربستری از دوره های فشرده و شاد به آن مهم نزدیک شویم،زیرا بر این باوریم که هر دختر یا بانویی که خود سرشار از احساس شادی،جوانی،رضایت،رشد و خلاقیت باشد به راحتی بر اطرافیان اثرگذاراست؛ کافی است ما تلنگری هنرمندانه و دقیق در این تغییرات باشیم.

شروع فعالیت

تصمیم جدی برای شروع کار وتاسیس پاویلون از پاییز۱۳۹۸ گرفته شد،ازموقعی که مشاهده کردم درزمینه هنر ظریف بانوان، کارمنسجم و مدون ویکپارچه ای، کمترعرضه شده بلکه یشترمطالب،مقالات و دوره ها به صورت انگیزشی،پراکنده وغیرمتراکم درتحقیقات ورسانه های مختلف وجود دارد…ازسویی با توجه به انرژی نهفته وجودی خویش در زمینه های مختلف هنری_که از سالهای کودکی با تجربه خوب آموزش همراه بود_برآن شدم تا از طریق ایجاد یک مجموعه کاری؛هم نفراتی را در راستای گروه بانوان خلاق در کناریکدیگرسازماندهی کنم و هم از طریق شکوفا شدن ذوق و استعداد شخصی ام به نشر زکات گونه هنر خود جامه عمل بپوشانم.

چرا مؤسسه پاویلون؟

زندگی بازتابی از باورها،احساسات و عملکردهای خود ماست

استعداد ذاتی در من ازهمان کودکی هویدا بود؛بی اغراق وقتی اولین بار، دست ساخته های خود را در سن ۱۰ سالگی به فروش رسانیدم؛چنان احساس شعف و سروری دردرونم ایجاد شد که حتی چندی بعد به برپایی کلاسهای آموزشی-هنری به شکل خصوصی پرداختم.ثمره آن،سالها کارمربیگری در کانونهای ویژه بانوان بود که در سنین نوجوانی ذوق و هنر خویش را به بانوان علاقمند وحتی بزرگتر از خودم منتقل میکردم..
با آنکه سالهای بعد درحرفه دیگری مشغول شده بودم، بازهم علاقمندان،مرا درجایگاه مربی نوگرا،هنرمند چیره دست ومشاوری دلسوز جستجو وطلب میکردند.

همیشه حس غریبی در ژرفای اجسام،اعماق روح و روانم راتحت تاثیر قرارمیداده؛گویا همه اشیا،جان دارندوبرای شکوفایی،تبلور،نوزایی ودیده شدن مرا میخوانند و مغناطیس وار به سوی خود میکشند!احساس میکنم تنها زمانی حال من خوب است که این انرژی فروخفته را آزاد کنم و بگذارم تا روح سیال و سرگردانم در باطن اشیا جاری شود.و چه هدفی مقدس تر- بزرگتر از اینکه با انجام رسالت شخصی خوبش؛در انتشار و تخلیه ی هیجان و عشق جنون آمیز هنری خویش بکوشم!

ضمانت ما، هنر ماست! اعتقاد قلبی ما این است که هر بانوی علاقمندی: می تواند یک معدن طلای کشف نشده باشد؛بنابراین بهره برداری و استخراج الماس وجودی هر کدبانوی مستعدی،مراد وهدف ماست.
خلاقیت،حلقه ی مفقوده ی بین فعالیت یا حضور یک زن با شادی و آرامش اوست،زیرا حضوری به شادمانی و اطمینان خاطر تبدیل میشود که ازکانال خلاقیت و تعالی بگذرد،حتی بروز صفات علمی نیز به ذکاوت خاص و پیشرفت هنرمندانه نیاز دارد.
در موسسه هنری پاویلون به عنوان یک باشگاه رشد و خلاقیت،تضمین اصلی برتغییرات مشهود و ملموس است، نه تحولات خیالی و انگیزشی! ما برسر این عهد میمانیم : هرکس از تغییرات فنی و فردی (یعنی دگردیسی ذهنی،روحی،عملی) در دوره های آموزشی حضوری رضایت نداشت،هیچ گونه دغدغه ای نسبت به استرداد وجه پرداختی نداشته باشد.